Waarom?


DFMcentraal draait om meedoen, om ontmoeting, er toe doen en wat voor elkaar betekenen. Het gaat om plezier hebben, je talent ontwikkelen, maar ook om een helpende hand bieden en een hand aannemen als je dat nodig hebt. Het gaat om met elkaar de samenleving vormen, naar elkaar omkijken, met elkaar mooie initiatieven opzetten en leuke momenten meemaken.  

Met DFMcentraal willen we ervoor zorgen dat inwoners gelukkiger, gezonder en vitaler worden en dat het in de gemeente De Fryske Marren prettig wonen is.  

Het gedachtegoed van DFMcentraal is vanuit de gemeente ontwikkeld om handen en voeten te geven aan het realiseren van een participatiesamenleving. In deze samenleving vormen inwoners met elkaar de samenleving. Iedereen doet naar vermogen mee. We willen inwoners stimuleren om dit ook daadwerkelijk te doen. DFMcentraal bestaat uit meerdere bewegingen.  Het digitale platform maakt het voor inwoners makkelijker om mee te doen, de buurtverbinders zijn de aanjagers om de kentering in de samenleving op gang te brengen en de welzijnspartijen organiseren hun dienstverlening  in de nabijheid van inwoners. Overal draait het om dezelfde waarden: ontmoeten, meedoen, talentontwikkeling, hulp bieden en aanvaarden.

De ontwikkeling van het gedachtegoed van DFMcentraal komt voort uit de gewenste transformatie van het sociaal domein. In 2015 is een groot deel van de landelijke overheid op het sociaal domein gedelegeerd naar de gemeenten (de decentralisaties genaamd). Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor de goede en passende zorg voor haar inwoners, maar ook verantwoordelijk geworden voor het betaalbaar maken en houden van de zorg. Dit gebeurt door zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen van inwoners, zorg nabij de inwoners te organiseren en een groter beroep te doen op de eigen kracht van inwoners en hun netwerken (meer zelf doen).