De Vogelwacht richt zich op de bescherming en het behoud van de natuur . Binnen de Vogelwacht zijn verschillende werkgroepen actief. Weidevogels Jeugd Roofvogels en uilen Met een actieve en betrokken opstelling wil het ...
Lees meer
It Bjirkenbosk 5
8561DT Balk
0621832829

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Berichten