De dorpskerk van Harich is op 24 september 2021 overgenomen door de Stichting Âlde Fryske Tsjerken en in beheer gekomen bij de Plaatselijke Commissie. De Plaatselijke Commissie organiseert evenementen, lezingen etc. en verhuu...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven