Het online platform voor en door inwoners van: Sloten, Wijckel, Sondel, Ruigahuizen, Nijemirdum, Oudemirdum, Bakhuizen, Mirns en Rijs.

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

BerichtenAgenda