Onze spelregels


Onze spelregels

Met DFMcentraal zorgen we voor verbinding in de samenleving. Samen Doen en Samen Leven.
Dit doen we graag in een goede en positieve sfeer. Met onze spelregels zorgen we ervoor dat het positieve en sociale karakter van DFMcentraal geborgd blijft. We willen je vragen onze spelregels te respecteren, zo bouwen we samen aan de sociale website voor De Fryske Marren.

  • Wees positief: we vinden het belangrijk om de positieve kant van zaken te benoemen.
  • Wees constructief: denk in oplossingen.
  • Wees verbindend: doe het samen.
  • Wees transparant: communiceer met open vizier.
  • Word niet persoonlijk. Reageer op de inhoud.
  • Communiceer op volwassen wijze (niet schelden, niet oproepen tot etc.).
  • Gebruik eigen materiaal: plaats geen berichten van derden op de site i.v.m. copyright.
  • Geen commerciële uitingen.
  • Geen discussie: Geen plek voor het ventileren van eigen meningen.
  • Borg je privacy: wees zelf secuur op welke informatie je wel en niet deelt.

De buurtverbinders bewaken met elkaar het sociale en positieve karakter van DFMcentraal.
De buurtverbinders zijn er om andere inwoners te informeren over de spelregels. Mocht je onverhoopt - in onze ogen- een ongepast bericht hebben geplaatst, dan word je persoonlijk benaderd voor een oplossing. In extreme gevallen zijn er mogelijkheden om berichten te verwijderen, gebruikers te weren en/of een melding te maken bij een instantie. Natuurlijk gaan we er vanuit dat dit niet nodig is en vertrouwen we op de kracht van DFMcentraal en de positieve sfeer die we met elkaar beogen.